Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, FRAMTIDEN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

FRAMTIDEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Flerbostadshus i tre våningar med vind och källare, uppfört på 1910-talet utmed Nynäsvägen.
Huset ligger i direkt anslutning till trottoar och gata mot väster. Grusade infarter vid gavlarna mot gårdssidan mot öster. Mot öster tomtmark med gräsytor kantade av natursten, lövträd och buskar samt blomplanteringar intill fasaden. En stödmur i sten på gårdens norra del. Tomten avgränsas mot öster med en häck mot en allmän gräsyta samt med en häck och ett rödmålat trästaket mot söder.