Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, PLÖJAREN 38 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

PLÖJAREN 38

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Trevånings lamellhus från slutet av 1920-talet. Byggnaden ligger i korsningen mellan Enskedevägen och Fågelkärrsvägen, väl synlig i stadsbilden och från Nynäsvägen. Framför byggnaden löper Enskedevägen. Öster därom, mellan Enskedevägen och Nynäsvägen finns en öppen gräsyta. Bakgården mot väst är grusbelagd och gräsbevuxen och omramas av en häck. Från bakgården nås garagen i souterrängvåningen. Lamellhuset bevarar sin ursprungliga karaktär, trots borttagande av spröjsar.