Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KÖRKARLEN 9 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

KÖRKARLEN 9

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Frikyrka från 1911 belägen intill en platsbildning i korsningen Stockholmsvägen och Stora Gungans väg. Bebyggelsen på platsen utgörs av flerbostadshus med butiker i bottenvåningarna. 1909-1910. På 1910-talet var stadsdelens affärs- och serviceutbud samlat här. Butiker fanns även, och finns fortfarande, längs Stora Gungans väg och i dess korsning med Nynäsvägen, där en spårvagnshållplatsen tidigare låg. Kyrkan har byggts till vid två tillfällen och består av tre volymer. Kyrksalen ligger i öst-västlig riktning, mot norr ligger en vinkelbyggd samlingssal och i väster finns en modernistisk tillbyggnad i två våningar, som inrymmer bosta...

Läs mer i eget fönster