Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, TORPAREN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

TORPAREN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Enfamiljshus i två våningar med souterrängvåning, uppfört på 1910-talet. Kuperad tomt, delvis i sluttning, berg i dagen. Gräsytor, grusade och stenlagda gångar kantade med sten, stödmurar i natursten och betong vid nivåskillnader. Tall, lövträd och buskar på tomten, avgränsning med omålat trästaket med buskhäck innanför. Dubbelgrind i svart smide mot sydost, vid huvudentrén samt i nordöstra hörnet av tomten. Vid entrén två grindstolpar i betong. Marken vid entrén är belagd med gatsten. Mot sydväst en uteplats inramad av spaljé mellan rödrosamålade trästolpar.