Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SLÅTTERKARLEN 8 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

SLÅTTERKARLEN 8

SLÅTTERKARLEN 10

SLÅTTERKARLEN 16

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Tre sammanbyggda trevånings flerbostadshus från slutet av 1900-talet. Byggnaden ligger centralt i stadsdelen längs med Handelsvägen på norra sidan av Margaretaparken. Bakgården mot norr är grusbelagd och gräsbevuxen. Här finns nyplanterade träd samt ett sophus. Byggnaden bevarar huvudsakligen sin ursprungliga karaktär.