Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, INSPEKTOREN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

INSPEKTOREN 1

INSPEKTOREN 2

INSPEKTOREN 3

INSPEKTOREN 4

INSPEKTOREN 5

INSPEKTOREN 6

INSPEKTOREN 7

INSPEKTOREN 8

INSPEKTOREN 9

INSPEKTOREN 10

INSPEKTOREN 11

INSPEKTOREN 12

INSPEKTOREN 13

INSPEKTOREN 14

INSPEKTOREN 15

INSPEKTOREN 16

INSPEKTOREN 17

INSPEKTOREN 18

INSPEKTOREN 19

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Tre radhuslängor placerade i nordväst-sydostlig riktning på sydvästra sidan av Margaretavägen. Husen har små förgårdar med grus, gräs och buskar samt något enstaka träd. Mittenlängan är något längre tillbakadragen från gatan och har följdaktligen lite större förgårdar. Mot gatan löper ett rött spjälstaket med vitmålade spetsar. På de större bakgårdarna växer gräs, buskar och fruktträd. Många av tomterna har en bod, uppförd under 1980-talet, placerad nära tomtgänsen mot sydväst. Radhusbyggnaderna bevarar sin ursprungliga karaktär.