Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SKIFTET 4 ENSKEDE SKOLA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENSKEDE SKOLA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Skola

Hälso-, sjuk- och socialvård - Fritidshem

Utbildning och vetenskap - Skola

SKIFTET 4

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Skola från 1915, tillbyggd i samma stil 1923, på en plan skolgård i Gamla Enskede. Byggnaden bevarar sin ursprungliga karaktär. Skolans huvudbyggnad ligger på anläggningens sydvästra del. Huvudbyggnaden utgörs av ett flertal sammanlänkade byggnadskroppar som tillsammans bildar formen av ett kantigt C. På skolgården finns gräs, grus, asfalt, äldre och yngre träd, skärmtak, lekredskap, en basketplan och närmast husen buskrabatter. Mot norr finns en grusbelagd fotbollsplan. Mot ost finns tre paviljonger; en slöjd- och en gymnastikbyggnad från 1992-94, ritade av Robert Rignell på Myrenbergs arkitektkontor, samt en paviljong från 1996-20...

Läs mer i eget fönster