Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DALEN 2 DALENS SJUKHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALENS SJUKHUS (akt.)
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus

DALEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Sjukhus från slutet av 1970-talet intill ett bostadsområde från samma tid i nordöstra delen av Gamla Enskede. Byggnaden består av en 9-vånings högdel omgiven av 9 utskjutande lågdelar. Mellan lågdelarna bildas innergårdar, ofta belagda med betongplattor. Runt huset löper gångar av asfalt och betongplattor. Mot nordväst finns lastkajer och intag, mot nordöst en stor asfalterad P-plats, mot sydost är det en öppen gräsyta och mot sydväst lite buskar och träd innan en säckgata i bostadsområdet vidtar. Huvudentrén ligger i en lågdel mot ost och vid denna finns busshållplats och vändslinga. Byggnaden bevarar sin ursprungliga karaktär.