Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DALEN 13 DALENS CENTRUM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALENS CENTRUM (akt.)
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Centrumanläggning

Handel och bankväsende - Centrumanläggning

DALEN 13

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Centrumanläggning från slutet av 1970-talet i ett bostadsområde från samma tid i nordöstra delen av Gamla Enskede. Anläggningen består av två huvudbyggnader, en i nordväst och en i sydost. Den sydöstra byggnaden är sammanbyggd med byggnaden på fastigheten Dalen 20. Mellan dessa löper en betongplattebelagd gångväg som fungerar lite som en portik in i bostadsområdet om man anländer från tunnelbanestationen i sydväst. Där byggnaderna slutar i nordost vidgar sig gångvägen till ett kvadratiskt torg, för att sedan fortsätta i nordostlig riktning i ett boulevardliknande parkstråk. Sydväst om byggnaderna är marken terrasserad med stödmurar ...

Läs mer i eget fönster