Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, GAMLA ENSKEDE 1:1 KYRKOGÅRDEN SANDSBORG Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KYRKOGÅRDEN SANDSBORG (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

GAMLA ENSKEDE 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Sandsborgskyrkogården sträcker ut sig på en ås i nord-sydlig riktning, alldeles öster om tunnelbanespårens sträckning mellan Sandsborg och Skogskyrkogården. I norr gränsar kyrkogården mot Dalens centrum och bostadsområde. Mot norr finns ett entréparti med en trippelportik med bruna smidesgrindar ritad av Lars Israel Wahlman 1937. Materialet är granit och stilen är avskalat klassicistisk. Portikens sidomurar innehåller urngravar. Mot öst gränsar anläggningen mot Kyrkogårdsvägen och mot syd mot Sockenvägen. Längs Sockenvägen löper en grå spritputsad mur med bruna järngrindar. Kyrkogården är indelad i gravkvarter avgränsade av häckar o...

Läs mer i eget fönster