Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, TRYGGHETEN 2 S:T MATTEUS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

St Matteus kyrkan, församlingshem, Enskiftesgången

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANNELUND (akt.), S:T MATTEUS KYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

TRYGGHETEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Kyrkomiljön
Kyrkoanläggningen ligger i bostadsområdet Annelund som gränsar till Sofielund i Malmö.

Namnet Sofielund kommer från den gård som låg här fram tills församlingshemmet byggdes 1957. Ägaren till gården gav den namn efter sin hustru Sofia. Gården utskiftades hit från Västra Skrävlinge by. Kyrkotomten gränsar till parken Enskifteshagen, vars namn kommer från att här genomfördes det första enskiftet i Sverige 1786.
När Sverige industrialiserades i mitten av 1800-talet var behovet av arbetskraft stort i Malmö. Tomter började styckas av från Sofielunds gård till arbetare som kom från landet eller innerstaden. 1874 delade ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2000

Enligt stadsplan antagen 1948 reserverades kvarteret Tryggheten för en kyrklig byggnad för Västra Skrävlinge församling. På kyrkofullmäktiges initiativ anordnades en öppen arkitekttävling om församlings- och kyrkobyggnad. Till denna inkom 48 förslag, varav de fyra främsta, av Bror Thornberg och Thorsten Roos, Fritz Jaenecke, Peter Celsing samt Åke E Lindqvist, utsågs till omtävling. Det blev sistnämnda arkitekt som till slut vann tävlingen, men endast församlingshuset med pastorsexpedition och diakoniexpeditionen uppfördes. Dessa ritades av Lindqvist 1955 och uppfördes kort därefter. En tilltänkt etapp två, som omfattade loggia, ky...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Kyrkan byggdes efter att församlingen, som bildades 1969, använt församlingssalen som kyrka i drygt tio år.

Källa: Svenska kyrkans hemsida.