Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ulricehamn kn, VARNUMS KYRKA 1:1 VARNUMS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården har liksom kyrkan medeltida anor och är belägen på en långsträckt ås, men inte på någon särskild höjd som var vanligt för medeltida kyrkor. Kyrkan ligger i öst-västlig riktning ungefär mitt på den närmast romboidformade kyrkogården. Enda öppningen i den omgärdande kallmuren av natursten är norr om kyrkan vid vägen. Grindhålet flankeras av huggna fyrkantiga röda granitstolpar (grinden i vinterförvaring vid besöket). En rak och bred grusgång går fram till kyrkporten som ovanligt nog är på kyrkans nordsida. Kyrkogården har endast några få gravstenar på norra sidan, några buskar, såsom ett avvikande barrbuskage i nordöst, och ett träd nära kyrkan, i övrigt öppna ytor. Två träd har tidigare stått vid gången nära porten men är nedsågade till låga stubbar. Unga björkar står i en gles krans runt muren som bryts vid grindhålet och mot gården i norr är istället en lövhäck. På södra sidan om kyrkan står gravvårdarna i avlånga kvarter och strikta öst-västliga rader. De flesta har grusfyllda stenramar. Två parallella låga lövhäckar på södra delen avskiljer området med gravar i gräs från dem i grus. Längs stenmurarna är det gräsmattor. Betongstensgångar går från grindhålet längs västmuren, utmed vilken det står gravvårdar, och vidare runt koret till sakristians dörr åt öster på södra sidan samt till tornets dörrar på norrsidan. Längs kyrkans sydfasad är en bred grusad yta. I hörnet på västra sidan av sakristian är det en förhöjning med pannrum under och vid sakristiporten är ett lågt buskage.