Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Härjedalen kn, VEMDALENS KYRKBY 108:1 VEMDALENS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Ett vitt trästaket ramar in anläggningen, två grindförsedda öppningar finns i väster och en utan grindar ut mot parkeringen i söder. I väster gör staketet uppehåll för klocksapeln som står precis utefter vägen. Kyrkogården är rektangulär till formen med kyrkan placerad på norra kortsidan. Marken täcks av gräsmattor uppdelade av grusgångar som förbinder kyrkan och entréerna samt kyrkstugan. Björkar växer på kyrkogården och här finns bara ett fåtal gravstenar kvar närmast kyrkobyggnaden. Det är en öppen och luftig anläggning som knyts ihop av det enkla vita trätaketet som löper runt om. I sydöstra hörnet av kyrkogården ligger kyrkstugan och i nordöst finns en byggnad i gult tegel. Kyrkstugan är en timrad omålad byggnad i en våning under brädklätt sadeltak.
Interiören har moderniserats och i stugan finns kök, hall och storstuga.

Klockstapeln byggdes 1755 av dragonen Anders Göransson Kjellberg. Kjellbergs staplar var samtliga försedda med lökkupol och förutom i Vemdalen finns ett exemplar bevarat i Hede. Klockstapeln står på en sockel av huggen rusticerad sten, högre i väster utmed vägen och i öster i nivå med kyrkogårdens mark. De spånklädda fasaderna på klockboden har en svag lutning utåt. Sadeltaket över boden är brädtäckt och ur taket reser sig åtta spånklädda stolpar vilka tillsammans med kryssträvor och mindre stolpar bär klockdäcket. Klockdäcket har vitmålade räcken med glest placerade balusterdockor. Klockdäcket täcks av ett spånklätt flackt torntak med valmade hörn krönt av ett åttkantigt rakt parti med vitmålade ljudluckor. Klockstapeln avslutas upptill av en spånklädd åttkantig lökkupol krönt av en kyrktupp och flöjel med årtalet 1751. En huggen trappsten ligger framför entrén i öster. Dörren av stående bräder med infällt rombmönster sitter något förskjuten mot söder och ej mitt på väggen. Inne i klockboden är konstruktionen klart synlig och här förvaras diverse prylar. En enkel trätrapp leder vidare upp i klockstapeln.

Nya kyrkogården ligger en bit öster om samhället längs väg 315. En mindre asfalterad väg viker av från huvudvägen och leder in till kyrkogården som ligger omgiven av tallskog. Anläggningen omgärdas av ett vitt staket med svarta järngrindar i entrén. Anläggningen präglas av gräsmattor uppdelade av raka grusgångar och björkar dominerar vegetationen med inslag av någon tall. Kyrkogården har en öppen karaktär med låga sporadiskt förekommande häckar. Stenvåder är förhärskar på gravarna. Mittför entrén ligger ett vackert bårhus märkt med årtalet 1897 inom dörröverstycket. Fasaden är rik på dekorativa detaljer i form av kontursågade konsoler, fönster- och dörromfattningar och listverk. Byggnaden vilar på en grund av huggen sten och fasaden är klädd med liggande pärlspontpanel. Hörnen markeras genom stående fasad panel. Bårhuset är vitmålat med lister och snickeridetaljer i grått. Det flacka torntaket täcks av falsad plåt.