Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidingö kn, KAPELLET 3 BREVIKS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Vid 1900-talets början byggdes villor kring de gamla gårdarna Skärsätra och Brevik på södra Lidingö. Här startade 1904 industriföretaget AB Gasackumulator och Södra Lidingöbanan började trafikera Brevik station från 1914. Kyrkan är närmast omgiven av villor med trädgårdar samt flerbostadshus i anslutning till Breviks centrum, invigt 1993.

Anläggningen
Anläggningen består av en kyrkotomt med en kyrka sammanbygd med ett församlingshem.
Kyrkotomten med kyrka och församlingsgård är vackert belägen på en skogshöjd med utblick över stora segelleden. Nordost om kyrkan ligger komministergården, byggd 1947. Kyrkotomten består delvis av naturmark med främst tall och ek. I vinkeln mellan långhus och den på sydsidan utbyggda församlingssalen finns en gräsbevuxen terrass omgiven av rosenplantering. Platsen är avsedd bland annat för friluftsgudstjänster. Kyrkotomten inhägnas av staket.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan är i det närmaste orienterad i öst-västlig riktning och sammanbyggd med den vinkelställda församlingssalen söder om koret. Hela anläggningen är uppförd av tegel på betonggrund.