Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Svenljunga kn, FRÖLUNDA 1:72 ÖSTRA FRÖLUNDA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården har medeltida anor. Den har rektangulär planform och inramas av kallmurade stenmurar av huggen sten. Muren kantas av en trädkrans och en allé med hamlade träd följer den grusade gången fram till kyrkans västra ingång. I den västra kyrkogårdsmuren finns en grupp om tre klassicerande smidesgrindar. I öster och söder finns öppningar i kyrkogårdsmurarna som saknar grindar.

Kyrkogården ordnades 1935 och utvidgades söderut 1995. Denna utvidgade del har häckinramning. En minneslund har också anlagts på denna del av kyrkogården. Gångsystem av grusade gångar. Gravkvarter utan häckinramning. De flesta gravvårdarna utgörs av mindre stenar eventuellt med tillhörande mindre stenram. På kyrkogårdens södra del finns ett fåtal större med grusfyllning och smidesstaket.