Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, DALEN 20 M.FL.

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Servicehus, bibliotek och simhall från slutet av 1970-talet i ett bostadsområde från samma tid i nordöstra delen av Gamla Enskede. Anläggningen består av ett 4-5 våningars servicehus med sammanlagt 8 byggnadskroppar placerade med förskjutningar och vinklar gentemot varandra, en envånings sammanbindande länga, en envåningsdel innehållandes en simhall samt, längst i sydost, ett P-hus i en våning och souterräng. Det stora servicehuset bildar en U-formad innergård som öppnar sig mot sydost. Längan längst i väster ligger med huvudfasaden mot torget vid Dalens centrum och innehåller bibliotek samt entré till simhallen. Längan är sammanbyggd med ett av centrumhusen. På innergården finns gräs, buskar och träd samt asfalterade gångar. Runtom husen i övrigt är marken huvudsakligen asfalterad eller belagd med betongplattor. Byggnaden bevarar sin ursprungliga karaktär.