Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örebro kn, BREVEN 1:80 M.FL. BREVENS BRUK

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Brevens bruk är en för Örebro län unik bebyggelsemiljö med en reglerad
och sammanhållen bebyggelsestruktur som liknar de kända bruken i t.ex.
Uppland. Huvuddelen av de byggnader som idag karakteriserar
bruksmiljön tillkom under 1830-40 talen. Det var en framgångsrik och
expansiv tid för bruket och då skapades de ekonomiska förutsättningarna
för den karakteristiska bebyggelsemiljö som alltsedan dess präglar den
centrala bruksmiljön. Johan August Anckarsvärd gjord i början av 1820-
talet studieresor tillsammans med sin inspektor Lundgren. De besökte då
bruk och gruvor i Uppland, Västmanland, Dalarna och Gästrikland för
att få inspiration och kunskap inför de planerade byggnaderna i Breven.

Senare under 1800-talet tillkom flera produktionsbyggnader och
bostäder för anställda. De fick en likartad utformning med spritputsade
fasader och omfattningar i slätputs. Under 1840-talet byggdes en
brukskyrka i nyklassicistisk stil. Kyrkan användes också som skola för
bruket innan en särskild skola för brukets barn byggdes under 1870-talet.
Som vanligt var i denna typ av bruksmiljöer så fick skolan en för tiden
mycket påkostad utformning med en närmast monumental prägel.
Skolan kunde byggas genom att Sofia och Johan August Anckarsvärd
fonderat medel för ett skolbygge. Intill skolbyggnaden byggdes också år
1914 en bostad för lärare och präst. Kyrkan ägdes av bruket fram till
1940-talet. Den tillhör idag Asker - Lännäs pastorat.

Det finns också tydliga spår av en trädgårds- och parkanläggning inom
bruksområdet som kallas ”Trädgårdsholmen”.

Den enda byggnad som tillkommit i den centrala delen av bruksmiljön
efter 1800-talet är brukskontoret som byggdes i en anpassad stil i början
av 1950-talet. En förändring som skedde under 1900-talet var också att
bruksbyggnadernas färgsättning i rosa konsekvent ändrades till dagens
ockragula kulör under 1930-talet.