Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hedemora kn, HEDEMORA 6:1 WAHLMANSKA HUSET, GAMLA VARMBADHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Wahlmanska huset byggdes 1899 enligt ritningar av arkitekten Lars Israel Wahlman. De ursprungliga ritningarna följdes inte helt utan byggnaden minskades ned i omfattning. Byggnaden uppfördes på en tomt som skänktes till staden av fabrikör Melin. Bakgrunden till att badhuset uppfördes var att Hedemora år 1896 färdigställt ett kommunalt vattenledningsnät. Man ville från stadens styrande dra nytta av vattenledningens hygieniska möjligheter, för att kunna erbjuda billiga bad till Hedemoras befolkning.
Efter att badverksamheten upphört 1974 och hot om rivning avvärjts, renoverades badhuset och byggdes om för utställningar år 1982 med medel bl.a. från Riksantikvarieämbetet. Härvid försågs bl.a. lägenheten i övervåningen med ny takpanel.