Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Halmstad kn, SKAVBÖKE 1:7 SKAVBÖKE KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Kapell i trä uppfört 1925 efter ritningar av arkitekt Knut Nordenskjöld. Det består av ett rektangulärt långhus, som innefattar ett smalare kor med flankerande sakristia, och ett sidoställt torn i söder. Kapellet är utvändigt klätt med vitmålad träpanel med klassicistiska arkitekturdetaljer framhävda i grått. Långhusets sadeltak har täckning av tegel och tornet har en rikt utformad, plåtslagen kröndel. Huvudingång genom ett litet vapenhus i väster. Invändigt har kapellet ett smalare kor som flankeras av smårum, däribland sakristia. Innerväggarna och och det klöverbladsformade innertaket är helt brädklädda. År 1929 tillkom målningar av konstnärerna Waldemar Lorentzon och Axel Olson.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.