Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ovanåker kn, OVANÅKERS PRÄSTBORD 2:1 OVANÅKERS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
År 1744-1753 uppfördes Ovanåkers kyrka av, en idag okänd arkitekt. Kyrkan uppfördes av sten med en rektangulär planform. Sakristian var förlagd till den norra långsidan och vapenhuset på den södra. I samband med en större renovering år 1801-1802 under ledning av arkitekt FAU Cronstedt, revs både det äldre vapenhuset och den gamla sakristian. En ny sakristia uppfördes i öster med valmat tak. Under samma renovering togs en port upp mot norr och på så vis fick man en naturlig entré mot landsvägen. Fasaden präglas av den nyklassicistiska stilen med rundbågiga fönsteröppningar, rytmiska lisener och profilerad takfot. Portalerna markeras med en svagt utskjutande mittrisalit med ett triangelformat överstycke med tandsnittslist. Kyrkan har ett högrest mansardtak som senast tillkom under renoveringen 1801-1802. Det var under 1930-talet som taket kröntes med de karaktäristiska kulorna av mässing och kors av smidesjärn. Under 1930-talets renovering, som följde ett program upprättat av Martin Westerberg breddades norra entrén och samtliga portar beslogs med koppar. Kyrkans samtliga fönster härstammar från 1960-talets renovering som leddes av Johan Thomé.