Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Partille kn, KVASTEKULLA 11:1 KVASTEKULLA KAPELL OCH GRIFTEGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Beskrivningen hämtad från beslutet om skydd:

Partille, Kvastekulla griftegård (1959, Bengt Lundsten och Per-Mauritz Ålander), begravningskapell (1963, Bengt Lundsten och Per-Mauritz Ålander). Högt belägen landskapskyrkogård i en dalgång, med ett vattendrag i mitten och väl anpassad till topografin. Särpräglat, högrest gravkapell med spetsigt, fenliknande tak och välbevarad 1960-talskaraktär.Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Eftersom samhället Partille växte kraftigt under senat 1800-tal och under 1900-talet, anlades först Partille södra griftegård 1903 som en utökning av utrymmet för begravningar. Efter flera utvidgningar blev också denna för trång, och man sökte plats för ytterligare en begravningsplats. 1953 var utredningen om lämplig tomt för en ny gravplats klar, den skulle ligga intill Kvastekulla gård. Genom en pristävling fick man fram förslaget om kapellets och griftegårdens utförande. Vinnarparet, arkitekterna Bengt Lundsten och Per-Mauritz Ålander, från Helsingfors, hade som motto: "bevara det vackra landskapsrummet, utnyttja dess naturvärden samt att göra så små ingrepp i naturen som möjligt". Kvastekulla griftegård invigdes 1959. Kapellet stod klart 1963.

Gården Kvastekulla, på vars mark begravningsplatsen är anlagd, är omnämnd 1565. (Qwasstekulla). Det sista bostadshuset där, som byggdes 1876, revs på 1960-talet, förmodligen i samband med att kapellet byggdes. Trävillan som står där idag är den så kallade Klockvillan, ett f d magasin som byggts om till bostad.