Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Färgelanda kn, TORPS PRÄSTGÅRD 1:17 M.FL. TORPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: TORP
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 720, år 1900: 1129, år 1995: 524

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger sydligast i de södra dalbygderna och utgör en del av Valbodalens riksintresseområde (se Färgelanda). Kyrkan ligger på en höjdsträckning nära Valboåns utlopp i Ellenösjön. Strax utanför kyrkogårdsmuren står en brädslagen klockstapel. Kyrka, prästgård och andra äldre byggnader bildar en avgränsad enhet.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltidskyrkans utformning är inte känd. Ersatt med en ny kyrka, sannolikt på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande, murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i nordost och vapenhus av trä i väster. Kärnkyrkan uppfördes sannolikt i sin helhet 1750-55, medan sakristia och vapenhus tillkom vid en omfattande restaurering 1935, efter förslag av arkitekt Allan Berglund.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans murar är putsade, medan långhusets gavelröste samt vapenhuset är brädfodrat och vitmålat. Långhusmurarna genombryts av rundvälvda fönsteröppningar. Samtliga byggnadskroppar har tegeltäckta sadeltak, valmat över korpartiets tresidiga östmur. Ingångar i väster genom vapenhuset samt mitt på långhusets sydsida. Kyrkans interiör är enkel med vitputsade väggar och trätunnvalv. Den ursprungliga altaruppsatsen, skänkt till kyrkan 1745, är alltjämt i bruk. Interiör och inredning har i övrigt förändrats successivt med restaureringar under 1800- och år 1900-talen. Orgelläktare i väster från 1845, med orgel från 1945. Bänkinredning från 1916. Ett av korfönstren har glasmålning av konstnär Gunnar E. Ström från 1950-talets första hälft.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.