Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, YTTERLÄNNÄS PRÄSTBORD 1:3 YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - YTTERLÄNNÄS

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1077, år 1900: 6000, år 1995: 4488

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omnämnd 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i nedre Ådalens gamla odlingsbygd på Ångermanälvens västra sida. Den befintliga kyrkan (se II: YTTERLÄNNÄS KYRKA) ligger för sig i utkanten av det odlade området i en flack sluttning ca 400 m norr om Bollstafjärden i Ångermanälven. Samhället Bollstabruk ligger på motsatta sidan av älven. En dryg km öster om den nya kyrkan ligger Ytterlännäs medeltidskyrka. Enligt traditionen är den gamla kyrkan byggd av sex namngivna bönder. Den ligger avskilt i gränszonen mellan skog och åkermark, centralt i odlingsbygden. En vik av älven gick i äldre tider upp mot kyrkan, som idag saknar anknytning till någon vattenled. Från vägen vid kyrkan går en allé till prästgården. Kyrkan ingår i riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – I: Medeltida stenkyrka bestående av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan, som varit invigd åt Sankt Göran, är sannolikt uppförd under 1200-talet och hade ursprungligen ett smalare rakslutet kor, vars östmur ingår i den nuvarande. Ombyggnaden till salkyrka, samt tillbyggnaden med sakristia och vapenhus har skett senare under medeltiden, ovisst när. Kyrkan övergavs 1854 men började konserveras 1937.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR – Högresta murar, putsade och avfärgade i vitt; sockel och hörn accentuerade i rött. Kyrkan har sedan 1773 av ett brutet och valmat yttertak med en takryttare för klockorna. Den romanska sydportalen, som är rundbågig och uppåt avsmalnande, har en dörr med medeltida järnbeslag och ett unikt ringbeslag av brons i form av ett lejonhuvud. Kyrkorummet täcks av två senmedeltida stjärnvalv på väggpilastrar. Valven har ovanligt välbevarade kalkmålningar från sent 1400-tal erinrande om den så kallade Tierpskolans stil. En inskription i korvalvet har tolkats som en signatur ”Eghil” men är i själva verket början av alfabetet. Rester av målningar finns även på väggarna och i vapenhuset. Kyrkan karakteriseras av sin rika inredning från medeltid och 1700-tal och av interiörens ovanliga autencititet, nästan orörd sedan 1854. I väster finns två läktare över varandra, den äldsta påbörjad 1652. Runt korfönstret finns en skulpterad omramning med predella från 1739-40 av Magnus Granlund, som också gjort altarringen. Altaruppsatsen målades och förgylldes 1757 av Carl (?) Hofverberg (Nordborg). År 1760 tillverkades predikstolen, som har ett äldre ljudtak av Hans Biskop, av Jon Göransson-Westman. Rester är bevarade av en predikstol från tidigt 1600-tal. Bänkinredningen är sluten. Kyrkans äldsta föremål är en gotländsk dopfunten, av ciborietyp, från 1200-talet och ett svårdaterat triumfkrucifix från medeltiden. Vidare finns ett altarskåp från 1400-talet samt ett Mariaskåp från 1500-talets början av Haken Gulleson, försett med ärkebiskop Jakob Ulfssons vapen.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1999; rev. 2008.