Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, YTTERLÄNNÄS PRÄSTBORD 1:3 YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
En dryg km öster om den nya kyrkan ligger Ytterlännäs medeltidskyrka. Den ligger avskilt i gränszonen mellan skog och åkermark, centralt i odlingsbygden i ett höjdläge på den landtunga som skjuter ut i Ångermanälven vid Nyland. En vik av älven gick i äldre tider upp mot kyrkan, som idag saknar anknytning till någon vattenled. Väg 333 passerar längre söderut förbi kyrkotomten.

Medeltida salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan, som varit invigd åt Sankt Göran, hade ursprungligen ett smalare rakslutet kor, vars östmur ingår i den nuvarande korväggen. Kyrkan är uppförd i skalmurad gråsten, som utvändigt slätputsats och målats vit. Samtliga knutar, omfattningarna kring blindfönster, samt sockeln på den östra, södra och västra fasaden är putsad med spritputs, som avfärgats i tegelröd kulör. Fälten i blindfönstren är ljust gula och försedda med gulbruna korsande ränder, som imiterar fönsterspröjs. Kyrkan har sedan 1773-års brand ett brutet och valmat yttertak täckt av tjärade bräder, 1925 och 1937 omlagda med lockbrädor, samt med en takryttare för klockorna. Svartmålade ljudluckor av trä, dubbla par mot söder och norr, med åttkantiga fyllningslister. Lanterninen är försedd med överljus i små spröjsade lufter, har ett karnissvängt tak är täckt med svartmålad plåt och den avslutas upptill med ett litet fönsterförsett åttkantigt "torn", som kröns av en lökkupol och en vindflöjel från 1730. Hängrännor i tjärat trä på smidda dekorerade krokar, raka stuprör i tjärat trä. Tak över vapenhus och sakristia, lika långhuset, lades helt nya 1978.