Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, GIRESTA 12:1 GIRESTA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Giresta ursprungligen medeltida kyrka ligger knappt två mil nordost om Enköping, omgiven av en lummig kyrkogård i en trakt rik på fornlämningar.

Kyrkan präglas av en ombyggnad 1911-14 och består av en rektangulär byggnad med sakristia bakom koret i öster. Byggnadsmaterialet utgörs av gråsten med tegel i västra gavelröstet. Östgaveln ersattes av en trävägg 1988. Det branta sadeltaket täcks av tegel. I murarna ingår delar av en medeltida kyrka vars utseende till stor del är okänt. Efter en ombyggnad o 1500 stod här en enskeppig salkyrka med senmedeltida kalkmålningar. Murarnas sedermera dåliga skick orsakade att betydande partier måste rivas och kyrkan ombyggdes i nyklassisk stil 1784-85. Efter en förödande brand 1911 återuppbyggdes den efter ritningar av Hjalmar Törnquist och erhöll sin nuvarande karaktär. Exteriören är utfördes i medeltida stil med vitputsade murar, tegelblinderingar i gavlarnas rösten och rundbågiga fönster. Ingången är förlagd till västgaveln.

Långhusets interiör är uppbyggd som en typ av hallkyrka. Arkader avdelar sidogångar utmed långmurarna. Den öppna takstolen är utformad i tidsenlig jugendstil. En vid båge öppnar sig mot koret med vitputsat valv. Altarmuren uppfylls av en målning, utförd av Olle Hjortzberg och Filip Månsson. Altarkrucifixet är utfört av Olof Ahlberg. Också altarbordet, altarring, predikstol och bänkinredning är från 1910-talets ombyggnad, sannolikt även läktaren i väster. 1988 ombyggdes sakristian invändigt.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1999