Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, HÄRNEVI 13:1 HÄRNEVI KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Härnevi kyrkas kyrkogård har i stort sett kvar sin ursprungliga sträckning. Den medeltida muren är dock riven.

Den ovanligt korta och breda salkyrkan, två stjärnvälvda travéer, är uppförd av gråsten och tegel. Sakristia och vapenhus är vidbyggda i norr respektive söder. Kyrkan är utvändigt helt putsad, även gavelröstena med sina blinderingar. Byggnaden har branta, spåntäckta sadeltak.

Sakristian är äldre än övriga delar och kan härstamma från folkungatid. Äldsta inventarium är en dopfunt från 1200-talets mitt. Långhus och vapenhus uppfördes under 1400-talets senare del. Omkring 1480 tillkom kalkmålningarna, utförda av Albertus Pictor.

1769 upptogs fönster i långhusets och sakristians nordväggar. Under 1800-talet förstorades fönstren. En genomgripande restaurering utfördes 1956-1957. Det medeltida altaret frilades, korets medeltida fönster rekonstruerades, ny bänkinredning tillkom och kalkmålningarna rengjordes. Väggmålningarna, som överkalkats på 1700-talet, framtogs. 1958 omputsades kyrkan.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996