Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mellerud kn, GÖBYN 1:14 M.FL. ERIKSTADS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: ERIKSTAD
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 686, år 1900: 877, år 1995: 419

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Erikstad ligger på Dalsboslätten ungefär en mil söder om Mellerud. Den äldsta kyrkplatsen, med ruinerna av en 1600-talskyrka, ligger på en backsluttning intill ett numera utdikat vattendrag. Den omgivande kyrkogården, med flera smidda järnkors, begränsas av en låg kallmur. Den nuvarande kyrkan uppfördes på 1880-talet ca 300 m sydost om den gamla kyrkplatsen och, i förhållande till denna, på andra sidan av ett vattendrag.

RASERAD KYRKA / RUIN - belägen på annan plats (ERIKSTADS KYRKORUIN). I: Medeltidskyrka av okänd ålder och utformning. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes på samma plats. II: En stenkyrka, nu bevarad som ruin, uppfördes 1686. Ruinens gråstensmurar, som till stora delar är bevarade till full höjd, bildar ett långhus med tresidigt avslutat korparti. Grundmurarna efter en sakristia i nordost och ett västtorn framträder i marknivå, bägge sekundärt tillfogade (västtornet 1781). Kyrkan övergavs i samband med att ny uppfördes på annan plats. Lämningarna konserverades 1928.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - III: Den befintliga kyrkan uppfördes 1880-81, efter ritningar av arkitekt Johan Erik Söderlund, och består av ett treskeppigt långhus med ett rektangulärt korutsprång i öster, som innefattar en med
skrank avskiljd sakristia, samt torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - De vitputsade murarna genombryts av svagt spetsbågiga fönsteröppningar. Byggnadskropparna har kraftiga, trappformade gavelrösten. Långhuset har av ett skiffertäckt sadeltak, medan västtornet kröns av en kopparslagen spira. Ingång i väster genom tornet samt mitt på långhusets sydsida. Långhusets sydportal markeras med en svagt utskjutande risalit, likaså med trappgavel. Interiören har i stort sett bibehållit sin ursprungliga utformning. Långhuset avdelas i tre skepp av smäckra träpelare. Mittskeppet har ett högt spetsbågsvalv av pärlspontad panel, medan sidoskeppen har plana innertak. Högaltaret står mot ett träskrank, med genomgångar till den bakomliggande sakristian, ovan vilket korutsprångets rosfönster är synligt. Kyrkans interiör är, liksom den samtida inredningen, konsekvent genomförd i nygotik.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.