Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, SJONHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 SJONHEM KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Sjonhem kyrka är med undantag av sakristian i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta delar är tornet, vilket uppfördes i början av 1200-talet som en sista etapp i byggandet av en romansk stenkyrka. Det kor och det långhus som hört till denna äldsta romanska kyrka byggdes i slutet av 1100-talet och revs i samband med att motsvarande byggnadsdelar – de nuvarande – uppfördes vid mitten av 1200-talet. Sakristian tillkom 1818.

Sedan byggnadstiden har endast smärre ändringar gjorts på kyrkans exteriör. Vid sidan av sakristibygget i början av 1800-talet har ett nytt fönster tagits upp i långhusets norra vägg, sannolikt någon gång under 1800-talet. Vid samma tillfälle ändrades det södra långhusfönstret till motsvarande utseende. Dragstag sattes in i långhuset under slutet av 1800-talet, då även en uppvärmningsanordning i form av en vedkamin kom till. Den ersattes på 1960-talet av ett centralvärmesystem med oljepanna i ett nyinrättat pannrum i sakristian.

Långhuset har under en period varit försett med falsat plåttak (1886-1961) medan koret haft tegeltak (troligen sent 1800-tal – 1961). Dessförinnan hade hela kyrkan faltak. Fasaderna var från 1800-talet och fram till 1960-talsrestaureringen spritputsade och försedda med vita, slätputsade hörn, fönsteromfattningar etc.