Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Orust kn, KYRKEBYN 2:2 TORPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLINGS 1995: TORP
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 736, år 1900: 2014, år 1995: 1466

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är högt och fritt belägen i en vägkorsning, nedanför Lundeberget i nordost. Kyrkan ligger på Kyrkbyns mark. Till kyrkomiljön hör en f.d. lärarbostad samt f.d. skola (1920-tal) i öster, nu församlingshem. Prästgården återfinns strax mot sydväst. Landskapet består av kuperade skogsmarker genomskurna av uppodlade sprickdalar. Torp ligger på norra Orust, ca 18 km sydväst om Uddevalla.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida stenkyrka, av i övrigt okänd utformning. Riven i samband med att den nuvarande uppfördes, troligen på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande kyrkan uppfördes 1868-71 efter ritningar av L Johansson (förnamn okänt). Kyrkan är murad och består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, en utbyggd halvrund sakristia i öster samt torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Nyklasssicistisk exteriör. Tornet har lanternin. Både portaler och fönster är höga och rundbågiga. Samtliga portaler sitter i ett murframspång och flankeras av pelare bärande ett gavelfält. Huvudingång i väster via tornets bottenvåning, som fungerar som vapenhus. Ytterligare ingångar har byggts i långmurarnas mittpartier. Den nordliga har sedermera igernsatts. Kyrkorummet täcks av ett femdelat tak av trä. Interiören har förändrats, kanske främst genom att den rivna kyrkans altaruppsats och predikstol i barock uppsattes vid en restaurering 1950. Altaruppsatsen är arkitektoniskt uppbyggd och härrör sannolikt från tiden omkring 1650. Mittpartiet utgörs av oljemålningar mellan skulpturer föreställande Moses och Aron. Predikstolen bär årtalet 1645. Bänkinredningen är öppen. Utmed västra väggen stäcker sig en läktare, troligen från kyrkans byggnadstid. Läktarunderbyggnaden tillkom 1991-92, efter ritningar av arkitekt Torbjörn Almroth (Almroth Arkitekt AB), då också interiören ommålades.

Dopställ, åttkantigt, av trä. Nygotik. Altaruppsats i klassicistisk stil, från byggnadstiden; kors mellan pilastrar under gavelfält med strålsol. Kors med fundament till ovanstående, förvaras separat. Oljemålning av Gerda Höglund; har 1933-50 fungerat som altartavla i 1800-talets altaruppsats.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.