Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, BACKEN 7:12 BACKENS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Umeå landsförsamlings kyrka, Backenkyrkan, ligger vid Umeälven på en kyrkogård i stadens västra del. Kyrkan uppges ha blivit invigd 1508. Det är en tegelornerad salkyrka av tegel med rektangulär grundplan och står under sadeltak, numera täckt med koppar. Kyrkan byggdes med fyra travéer och valven dekorerades med kalkmålningar.1728 och 1740 vidgades fönsteröppningarna. År 1805 utfördes en genomgripande ombyggnad som bl a innebar att vapenhuset revs och en ingång upptogs i västgaveln. Efter branden 25 mars 1893 återstod endast murarna och valven. 1910 återinvigdes kyrkan efter en omfattande restaurering under ledning av arkitekten Fredrik Falkenberg. Kyrkan hade då erhållit ett innertak av trä och dekorativa målningar. År 1953 återuppbyggdes valven under en restaurering ledd av Knut Nordenskjöld. En ny svår brand härjade 7 november 1986. Den följande iståndsättningen och nyinredningen under Jerk Alton avslutades 1990. Då hade interiören helt förändrats och moderniserats. Dess konstnärliga utsmyckning är utförd av Pär Andersson. Orgeln har sin plats i koret. Den inglasade läktaren är inredd till församlingssal.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1993-1999. Kompletterad 2003.