Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, BACKEN 7:12 BACKENS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Umeås äldsta kyrka och kyrkogård ligger på Backen, en halv mil uppströms Umeå centrum. Området på Umeälvens norra sida har varit samlingsplats för människor i Ume- och Vindelälvens dalgångar sedan åtminstone 1200-talet. Gamla Häradsvägen som länge var huvudväg mot Lappmarken har alltid passerat kyrkan. När stenkyrkan invigdes 1508 gick vägen söder om kyrkan, men under 1800-talet drogs den om på norra sidan. Under 1900-talet har parkeringsplatser förlagts intill vägen.

Under 1500-talet gjordes försök att anlägga en stad intill sockenkyrkan där redan hamn och handelsplats låg. Det misslyckades bland annat till följd av landhöjningen. Umeå stad anlades istället 1622 på Sandahemmanet 5 km nedströms, där älven fortfarande var segelbar. Som kyrklig mötesplats för nära och långväga sockenbor från Vännäs, Vindeln, Sävar och Tavelsjö fortsatte dock platsen att utvecklas. Så sent som vid sekel-skiftet 1900 fanns en betydande kyrkstad i närheten av kyrkan. Kyrkstadsbebyggelse stod på backarna ovanför kyrkan och prästgården, samt nere vid hamnen. Efter rivningar och bränder finns idag endast enstaka stugor kvar längst Backenvägen, och en stuga skall också vara flyttad till byn Strand (1:38).