Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Töreboda kn, BÄCK 13:1 BÄCKS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - BÄCK

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 426, 1900: 488, 1995: 188

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Medeltida socken. Kyrkan ligger i övervägande skogsbygd nära större väg fritt mot odlingsmark och sjön Ymsen i väster. Bäcks socken ligger väster om Töreboda.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den gamla, helt raserade timmerkyrkan i Bäck bestod enligt avbildning i Peringskiölds Monumenta av rektangulärt långhus och smalare, rakslutet kor. Kyrkan, som till sin kärna sannolikt var medeltida, hade även ett vapenhus framför sydportalen. Kyrkans belägenhet är inte säkert känd. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande sten kyrkan uppfördes troligtvis i sin helhet 1749 och består av rektangulärt långhus med tresidigt korparti, vidbyggd sakristia i norr samt västtorn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Enkel exteriör med vitputsade murar, genombrutna av rundvälvda fönsteröppningar. Långhuset har ett skiffertäckt sadeltak, valmat över den tresidiga östmuren. Det låga västtornet kröns av en plåtklädd, flack huv med lanternin. Ingång i väster samt direkt till korpartiet i sydost. Kyrkorummet täcks av ett tredingstak. Interiören har i huvudsak sin prägel efter flera sentida restaureringar, mest genomgripande 1925 (restaureringar har även skett 1888 och 1949), då bl.a. ny orgel förvärvades och glasmålningar av Yngve Lundström insattes i korfönstren. Från kyrkans byggnadstid återstår altaruppsatsen skänkt 1751 av generalmajor Carl Hierta.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Från medeltidskyrkan återstår bl.a. en tronande madonna, sannolikt av mycket tidig datering.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.