Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Katrineholm kn, JULITA KYRKA 1:1 M.FL. JULITA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - JULITA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 2471, år 1900: 3236, år 1995: 1631

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen i Mälarbygdens sydvästra hörn. Kyrkan ligger på en höjd ovanför Öljarens östra strand och med odlad mark i nordost. Landskapet är präglat av herrgårdarna Julita, Fogelsta och Gimmersta. Från dessa gårdar går långa alléer till kyrkan genom det öppna odlingslandskapet. Julitabygden utgör riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrka med rektangulär plan och två breda och långa utbyggnader i söder och norr. Västpartiet avslutas med ett smalare, kvadratiskt torn, sakristia i vinkeln mellan den norra korsarmen och korpartiet. En ursprungligen romansk kyrka ingår i väster. Kyrkans ursprungliga korform är inte känd. Snart därefter påbörjades ett torn i väster, som dock aldrig blev högre än en våning. Under medeltiden, ovisst när, ombyggdes kyrkan till salkyrka. En sakristian tillbyggdes också i norr. Under 1400-talet påbyggdes tornet i tegel. På en teckning från 1686 syns två utbyggnader, kanske medeltida, på den södra sidan. Den västligaste var ett sedvanligt vapenhus, den östra möjligen ett vindfång framför en eventuell koringång. Omkring 1690 kom en tillbyggnad söder om koret. Denna del som rymde Gimmerstas bänkrum, hade fram till 1905 egen ingång i söder. Under senare hälften av 1720-talet tillbyggdes breda korsarmar i norr och söder, välvda i två travéer. Ett benhus byggdes 1746 i vinkeln mellan torn och långhus i sydväst. I öster stod ett nytt högkor färdigt 1763, det rymde också ett gravvalv.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Vitputsade fasader och tegeltak. Västtorn med lanternin. Ingång i väster. Omkring år 1600 fick kyrkan tegelvalv som målades med blomrankor och bibliska scener. Målningarna renoverades 1960-62. Altaruppsatsen är från 1763 och predikstolen byggd av Hans Örn runt 1730. Vid en restaurering 1905 under ledning av Agi Lindegren, satte man in nya fönster med glasmålningar i koret, kyrkan fick också ny bänkinredning. Orgelfasaden är ett arbete i rokoko från 1766.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.