Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, HOLMEN 1:24 KÄLLSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - KÄLLSJÖ
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 312, 1900: 401, 1995: 330

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger mitt i bebyggelsen och centralt vid byns korsväg. Läget ansluter till sjön Barken och Barkhultsån, som via vattensystemen söderut anknyter till Högvadsån. Socknen ligger i den utpräglade skogsbygden med endast mindre öppna odlingsmarker. Skogsbygdens jordbruksförhållanden framgår av äldre, terränganpassade tegar som utnyttjat all tänkbar odlingsbar jord.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Murad stenkyrka, av okänd ålder (möjligen med medeltida partier), som skall ha utvidgats eller ombyggts 1826. Fristående klockstapel av trä. Byggnaden revs i samband med uppförandet av en ny kyrka, sannolikt på sama plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande, murade kyrkan uppfördes 1838-42 och består av ett rektangulärt långhus, som innefattar ett halvrunt altarrum samt bakomliggande smårum (däribland sakristia), samt torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är exteriört väl bevarad från sin byggnadstid. Den är utvändigt vitputsad med stora, rundbågiga fönsteröppningar och ett lunettfönster ovanför sydportalen. Långhuset täcks av ett sadeltak, och tornet kröns av en flack huv och lanternin. Huvudingångar genom tornets bottenvåning samt mitt på kyrkans södra långsida. En djup portik i öster ger ljus åt altarrummets östfönster. Det vitputsade kyrkorummet täcks av ett tunnvalv av trä. Innertaket dekorerades i början av 1840-talet med målningar utförda av Theodor Mohme. Interiörens målade marmorering tillkom vid en resturering 1929-30. Predikstolen är tillverkad 1840 av Johannes Andersson i Mjöbäck och således från kyrkans byggnadstid. Altardekorationen utgörs av en glasmålning av konstnären Einar Forseth från 1943.


Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.