Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Krokom kn, OFFERDALS PRÄSTBORD 2:1 OFFERDALS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Den nuvarande kyrkan i Offerdal uppfördes under senare delen av 1760- talet.
Denna kyrka ersatte en tidigare medeltida kyrka, kanske från 1100-talet. Medeltida murverk finns bevarat i den sydvästra långhusmuren. Medeltidskyrkan hade långhus med rakslutet kor och en eventuell absid i öster. Den gamla kyrkan användes fram till 1766 och i samband med bygget av den nya kyrkan revs stora delar av den gamla kyrkan.

Troligtvis har det funnits en begravningsplats i anslutning till den äldre medeltida kyrkan, vilket gör att kyrkogården troliggtvis haft en kontinuitet sedan medeltiden, men historik saknas i denna inventering.

Se också tidigare inventeringar.

För kyrkans historia se kyrkjobyggnaden.