Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östersund kn, SÖDERGÅRD 1:32 BRUNFLO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkan ligger omgiven av åkrar och bebyggelse i en gammal central odlingsbygd med rötter i förhistorisk tid. Någon kilometer från kyrkan ligger S:t Olofs källa, vilken den medeltida kyrkan var helgad åt.

Kyrkomiljön i Brunflo intar genom sin medeltida kastal en särskild ställning i kyrkobyggnadshistorien. Kastalen vittnar om kyrkplatsens centrala betydelse och det är sannolikt att Brunflo var en av de mer betydelsefulla jämtländska kyrkorna under medeltiden. Kyrkan ombyggdes helt till en modern rokokokyrka på 1770-talet men består delvis av medeltida murverk.

Kastalen sydöst om kyrkobyggnaden är medeltida och byggd av kalksten från trakten. Den är troligen uppförd som försvarstorn men har senare fått funktion som klocktorn. Kastalen ligger i liv med bogårdsmuren. Tornkrönet i trä tillkom troligen på 1740-talet och förnyades 1895-97.

Kyrkobyggnaden uppfördes 1774-1777 som en stor salskyrka i praktfull rokoko med kor i öster och huvudentré i väster av stiftsbyggmästare Daniel Petersson Hagman och Pehr Hagmansson.