Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ronneby kn, BREDÅKRA KYRKA 2:2 BREDÅKRA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
År 1861 anlades en gemensam kyrkogård för Ronneby stadsförsamling och pastoratets landsförsamlingar (utom Saxemara). De samtida planerna på uppförandet av en kyrkobyggnad realiserades först 1937-39. Ritningar till kyrkan utarbetades av arkitekt Herbert Kockum 1936-37. Kyrkan, som är byggd i tegel, är av salkyrkomodell (rektangulärt långhus) och har torn i väster samt sakristia på korets nordsida. De vitputsade fasaderna uppbryts av stickbågiga fönsteröppningar. Långhuset täcks av ett sadeltak. Även tornet, med sina kolonnettförsedda ljudgluggar, har sadeltak. Ingång sker genom en bred stickbågig portal på tornets västsida. Det vitputsade kyrkorummet täcks invändigt av tre ribbvalv, två kryssvalv i väster och ett stjärnvalv i öster över korpartiet. De kraftiga sköldbågarna bildar rudimentära sidoskepp. Den fasta inredningen ritades av arkitekten.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998