Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Avesta kn, FOLKÄRNA PRÄSTGÅRD 1:16 FOLKÄRNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Folkärna kyrkby ligger i anslutning till de bördiga bygderna som utsträcker sig längs med det breda dallandskapet kring Dalälvens fåra. Kyrkplatsen är uråldrig och utgör Dalarnas sydostligaste utpost, där möts även fyra länsgränser. Kyrkan och bebyggelsen runt om utgjorde länge bygdens centrum.

Den nuvarande kyrkan är den tredje i raden på platsen. Redan på 1300-talet uppfördes ett kapell, troligen en träbyggnad, som omnämns första gången 1353. Byggnaden drabbades dock 1378 av eldsvåda och brann ned till grunden. Den ersattes så småningom av en stenkyrka som troligen stod klar omkring 1400. Denna kyrka var dock till måtten blygsam, två travéer i en smal rektangulär plan. Kyrkan tillbyggdes mot 1400-talets slut med nuvarande torn, vilket fick samma bredd som långhuset. Trots tornets ansenliga dimensioner betecknades kyrkan i ett inventarium från 1654 som oansenlig och trång. Den utvidgades därför på längden, 1687-1691, med två nya travéer åt öster, varav den ena utgjorde koret. Samtidigt utvidgades sakristian. Det nuvarande vapenhuset utgjorde då kyrkans västra travé, som i hela sin höjd och bredd stod i öppen förbindelse med långhuset.

År 1704 eldhärjades kyrkans tak och tornspira. Taket lagades provisoriskt men därefter inleddes en tid av långvarigt förfall och fram till 1788 förblev tornet utan spira. Det fick då sin nuvarande praktfulla huv och lanternin i gustaviansk stil, genom försorg av byggmästare Eric Sjöström. Samtidigt revs vapenhuset på kyrkans södra långsida.

Med tiden blev kyrkan otillräcklig för den växande befolkningen och större delen av byggnaden ansågs vara hårt nedgången. Uppförande av en ny kyrkobyggnad bedömdes som nödvändigt. År 1847 godkändes ingenjör Olof Forsgrens förslag från 1838, som innebar att tornet skulle stå kvar. Ritningar bearbetades dock vidare 1848 av arkitekt P.A. Hawerman och följande år påbörjades byggnadsarbeten. Den 13 april 1851 hölls den sista gudstjänsten i den gamla kyrkan, som då stod omringad av den nya byggnadens yttre murar. Därefter påbörjades rivningen av det medeltida långhuset. Första gudstjänsten i den nya kyrkan kunde hållas samma år, men bygget var långt ifrån klart.

För mer historik se kyrkan samt bifogad PDF.