Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hudiksvall kn, IGGESUND 14:114 IGGESUNDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden är ursprungligen från 1903, den användes som samlingslokal för bio, möten och sammanträden samt gudstjänster. 1931 restaurerades auditoriet, som det kallades, och invigdes som kyrka.

Den har en stomme av trä. Planen är rektangulär med smalare polygonalt kor. Fasaderna är vitputsade. Taket är täckt med svartglaserat tegel. Kyrkan restaurerades 1976 under ledning av Sven Ivar Lind. Klockstapeln. Är från 1928.

Kyrkorummet har vitputsade väggar och tak. Gracila kolonner skiljer de smala sidopartierna från mittskeppet. Mittskeppet täcks av ett tunnvalv. Kyrkan har trägolv och lösa bänkar.

Altarprydnaden, en trärelief, är utförd av Per Nilsson-Öst.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.