Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, KÄLLSTAD 14:1 KÄLLSTAD KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek.
Kyrkogården har sedan medeltiden vuxit fram runt den medeltida kyrkan. Enligt den
inventering av bogårdsmurar som har genomförts i Linköpings stift var kyrkogården
fram till slutet av 1800-talet omgärdad med en högre mur än den nuvarande. Träden
växte på kyrkogården utmed den västra muren. Nuvarande kyrkogårdsmur består av
rester av den äldre muren. Några uppgifter om en eventuell utvidgning av kyrkogården
har inte hittats.
En teckning av kyrkan och kyrkogården före kyrkans ombyggnad på 1860-talet visar
enbart enstaka kors på kyrkogården och ytterligare en gravvård. Det går inte att säga hur
trogen avbildningen är.

Ett fotografi, från 1935, visar ett grusområde runt själva kyrkan och i övrigt grusgravar
omgivna av gräs. Det ser ut som grusytor med gångar av gräs. I en tidningsartikel från
1952 kan man läsa att man inventerat både kyrka och kyrkogård. I den gamla och
ganska förfallna kyrkogårdsmuren fanns en del gravstenar inlagda. Dessa skall tas fram
och man ska försöka datera dem och placera dem på ett värdigare sätt. Det är troligen då
som stenarna ställdes utmed den nordöstra kyrkogårdsmuren, där de står idag. Ett
flygfotografi från samma år visar en hög trädkrans runt kyrkogården.
Källstad kyrka har en medeltida dopfunt i kalksten. Enligt anteckningar av två
fornforskare, Per Arvid Säve 1861 och Carl Fredrik Nordenskjöld 1875, fanns den då på
kyrkogården. I en sockenbeskrivning från 1917 står den dock beskriven som dopfunt i
kyrkan. Det var inte helt ovanligt att de medeltida dopfuntarna stod eller låg på
kyrkogården, efter det att de ersatts av nya dopfuntar, framför allt på 1600-talet.