Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Botkyrka kn, TULLINGE 16:189 TULLINGE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Kyrkan ligger på höjdsträckningen längs Tullingesjöns östra strand. Tillfarten leder rakt upp mot entrén i östgaveln. Taket är valmat med fasade hörn och klätt med eternitfjäll. Väggar av spritputsat, ljusgrått murverk med släta, vita putsramar kring muröppningarna. Utbyggd sakristia. Höga, omgivande barrträd. Bortom korgaveln i väster öppnar sig en vidsträckt utsikt över sjön och slättbygden på motsatta sidan. Förhallen har kapprum och trappa till läktare. Interiören med tegeltäckt golv, fasta bänkkvarter och tunnvälvt, träpanelat tak. Koret något utvidgat men under samma tak som långhuset. Vitputsade väggar.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990