Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, MARIELUND 1:6 MATTEUS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - NORRKÖPINGS MATTEUS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: -, 1900: 11084, 1995: 11451

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Stadsförsamling utbruten ur Norrköpings Sankt Olai 1885.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den nygotiska kyrkan uppfördes i tegel 1887-92 efter Helgo Zettervalls ritningar. Det är en pseudobasilika med treskeppigt långhus, smalare tresidigt avslutat kor i väster (som även innefattar en med träskrank avskiljd sakristia) samt torn i öster. Norr och söder om långhusets västligaste travé finns mindre utbyggnader som i väster är femsidigt avslutade - dessa ger i exteriören sken av ett tvärskepp.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Exteriör i oputsat tegel med sadeltak och tornkrönt spira. Väggarna genombryts av höga spetsbågiga fönster. Ingång finns i tornets bottenvåning och till nordsidans utbyggnad. Kyrkorummet har både sidoläktare och en västläktare för orgeln, som alla är ursprungliga, liksom bänkinredningen och det täcks av ett dekorerat paneltak i trä med synliga takstolsbjälkar. Interiören har en till stora delar välbevarad, ursprunglig nygotisk prägel med samtida ornamentalt måleri komponerat av Agi Lindegren. I koret finns figurativa glasmålningar ritade av Svante Thulin och tillverkade i Tyskland av Tiroler Glasmalerei, Innsbruck. Altaruppsatsen ritades av Zettervall, men figurmålningarna har förnyats på 1920-talet av dekorationsmålaren Filip Månsson. Mässingskronorna är av mycket hög kvalitet och även de är samtida med kyrkan.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.