Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, Å-ÅKERBY 1:2 Å KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Kyrkogården har en oregelbunden utsträckning och omges av en stödmur samt
trädkrans. Ingångar finns i väster och söder med grindar i järnsmide. De är troligen från
kyrkans tillkomsttid och dekorerade bl. a. med bågmönster. I anslutning till muren i
nordväst och delvis på muren finns ett gravkapell som enligt en inskription ovanför
dörren byggdes 1950. Fasaderna är spritpustade med slätputsade omfattningar och hörn,
allt avfärgat i vitt. Topptaket är täckt med svartmålad skivtäckt plåt med jämna
hakfalsar. Ett svartmålat träkors kröner taket. Gravkapellet saknar fönster. I söder finns
en raksluten dubbeldörr med välvda lister runt dörrspeglarna, som troligen utgörs av
träskivor. Dörren är grönmålad. I den gråmålade och slätputsade souterrängvåningen
finns en ingång från norr med en pardörr klädd med skivor i rutmönster.

1917 sammanslogs Å med Kuddby och Tåby till ett pastorat med kyrkoherde i Kuddby
och komminister i Tåby.
Kyrkogården invigdes samtidigt med den nya kyrkan midsommardagen 1847 av biskop
J. J. Hedrén. Marken till den nya kyrkan och kyrkogården uppläts av
kyrkoherdebostället.

På kyrkogården står tre runstenar som flyttats hit från den gamla kyrkogården. Två av
runstenarna har enligt C. F. Broocmans östgötabeskrivning från 1760 tidigare legat i
gamla kyrkans dörrtröskel och under klockstapeln. En tredje har enligt Anton
Ridderstad legat i trappan till skolhuset strax söder om kyrkogården.
Inskriptionerna på de två förstnämnda lyder enligt Broocman som följer;
I kyrkans dörr (nederst): FRUSTIN:RITI:STIN:DINA:IFTR:SIGMUT:U_ _
_TRI:ANNA:BURD (ungefär: Frösten reste denna sten efter Sigmund).
Under klockstapeln (överst till höger):
SIN:UK:DURBURN:UK:SATAR:DR:RITU:STIN:DINA:IFTIR:DURKL:BRDR:SIN:
SUN_ _ _GI (ungefär: sin och Torbjörn och Satar de reste denna sten efter Torkel sin
broder)
Runstensfragmenten från skolhuset (överst till vänster) bär inskriptionen:
SA:IFTIR:SAIBIURN:FADUR:SIN (ungefär: sa efter Säbjörn sin fader)

Kyrkogården, särskilt den norra delen, präglas idag av en kraftig omläggning i mitten av
1900-talet. Tidigare fanns en uppdelning med allmänna linjegravar och små vårdar på
södra sidan av kyrkan och större grusgravar på norra sidan. Idag är större delen av de
allmänna gravarna borttagna och bara någon enstaka återstår.