Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidingö kn, KAPELLET 3 BREVIKS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Lidingö kyrka som församlingens enda kyrka. Tanken på en ny kyrka för södra Lidingö väcktes av ärkebiskop Nathan Söderblom vid en visitation 1915 och han utpekade då även platsen för kyrkan. Fastighetsbolaget Lidingö-Brevik skänkte 1918 tomtmark avsedd för en kyrka. Pengar till kyrkobygget samlades in främst genom basarer. Efter flera utredningar och förslag beslutade kyrkofullmäktige 1935 om utbyggnad av Breviks kyrka. Arkitekt John Åkerlund tog, på församlingens önskemål, fram byggnadsritningar till alternativa lösningar. Viktigaste önskemålet var att kostnaden för kyrkobygget skulle rymmas inom den av fullmäktige givna ramen.


För mer historik se kyrkan samt bifogad PDF.