Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, TORSÅKERS KYRKA 1:1 TORSÅKERS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - TORSÅKER

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 596, år 1900: 1330, år 1995: 451

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omnämnd 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i den gamla centralbygden i nedre Ådalen. Kyrkan ligger på en höjdrygg i odlingslandskapet mellan jordbruksbebyggelsen och tätorten. Intill kyrkan ligger prästgården och kyrkskolan. En dryg km sydost om kyrkan, vid älvstranden, ligger landets nordligaste fogdeborg, Styresholm, från 1400-talet. Kyrka, prästgård och borg ligger inom fastigheten Hov/Storlägden.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Medeltida salkyrka med sakristia i norr. Kyrkan, som var helgad åt Sankt Olov, hade ursprungligen ett smalare rakslutet kor, vilket under medeltiden vidgades till nuvarande bredd.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR – Vitputsad exteriör under spåntäckta takfall; rundvälvda muröppningar. Västportal med rundfönster ovanför. Kyrkorummet täcks av två stjärnvalv av tegel som vilar på väggpilastrar. Väggar och valv har dekorerats under 1400-talets slut med rika kalkmålningar i Tierpsskolans stil. Korfönstret har en skulpterad omfattning från 1756 av Jonas Granberg, målad och förgylld av Carl Hofverberg. Yttertaket sänktes 1793 och samma år överputsades kalkmålningarna. Öppen bänkinredning tillkom vid en inre renovering 1901 och följande år påbyggdes gavlarna så att de fick en svängd kontur. År 1930 framtogs kalkmålningarna och den ursprungliga färgen på inredningen. Samtidigt installerades den nuvarande bänkinredningen. Kyrkan har sluten bänkinredning. Denna renovering leddes av Otar Hökerberg som också föreslog att den branta, medeltida takresningen skulle återskapas. Den förändringen skulle dock genomföras först 1956, men också under Hökerbergs ledning. Predikstolen i rokoko från 1773 har tillverkats av Johan Edler d ä samt målats och förgyllts av Eric Hofverberg. Dopfunten, som består av en putto som bär upp en bricka, har också gjorts av Edler. Läktaren och altarringen snickrades av Johan Silfverberg på 1780-talet. Läktarbarriären har festonger från 1807 av Nils Dahlqvist.

Kyrkans äldsta föremål är en madonna i romansk stil. Ett senmedeltida triumfkrucifix har sin plats i korfönstret, och figurer och en dörr från ett likaledes senmedeltida altarskåp sitter uppsatta på olika ställen i kyrkorummet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1999.