Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, TORSÅKERS KYRKA 1:1 TORSÅKERS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Socknen ligger i den gamla centralbygden i nedre Ådalen. Kyrkan ligger på en höjdrygg i odlingslandskapet mellan jordbruksbebyggelsen och tätorten. Intill kyrkan ligger prästgården i SÖ och kyrkskolan i NÖ. En dryg km sydost om kyrkan, vid älvstranden, ligger landets nordligaste fogdeborg, Styresholm, från 1400-talet. Kyrka, prästgård och borg ligger inom fastigheten Hov/Storlägden.

Kyrkobyggnaden är en medeltida salskyrka med en under 1400-talet tillkommen liten, men hög, sakristia i norr. Natursten, slätputs och vit målning. Fasaden har lisener i hörnen och kraftfull profilerad taklist. Det höga branta sadeltaket återskapat 1957 och klätt med spån.

Se även tidigare inventeringar.