Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sunne kn, ÄMTERVIKS PRÄSTBOL 3:42 M.FL. ÖSTRA ÄMTERVIKS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 – ÖSTRA ÄMTERVIK

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1745, år 1900: 2475, år 1995: 791

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger centralt i odlingsbygden på östsidan av Mellanfryken. Den första kända träkyrkan låg c:a 100 m sydväst om den nuvarande, vilken är en stenkyrka från 1700-talets slut. Kyrkplatsen har sannolikt medeltida ursprung.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Träkyrka, förmodligen medeltida. Den kan ha haft ett rektangulärt långhus med smalare och lägre kor.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den befintliga stenkyrkan, som uppfördes 1795-98, är orienterad i nord-sydlig riktning och består av rektangulärt långhus med utbyggt, halvrunt kor i söder, vilket före 1844 fungerade som sakristia och torn vid långhusets nordgavel. Sakristia vidbyggdes i söder år 1844.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkobyggnaden är alltjämt präglad av byggnadstidens strama nyklassicism. Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundvälvda fönsteröppningar. Västtornet kröns av en flack huv med lanternin. Långhusets sadeltak är skiffertäckt. Ingång i norr via tornets bottenvåning samt mitt på långhusets västsida, östportalen nu igenmurad. Kyrkorummet täcks av ett brädvalv med profilerad taklist. Den fasta inredningen härrör till stor del från 1800-talet; det bevarade korarrangemanget, med altarprydnad och kororgel, utgör en helhet som är tämligen unik i sitt slag och har stort bevarandevärde.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2005.