Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vetlanda kn, ÖKNA 6:1 ÖKNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan med sitt ovanliga, runda torn ligger på en höjd med vidsträckt utsikt. Bygget påbörjades 1766 under ledning av murmästarna Sven Johansson i Graneberg, Lars Krasse i Ämmaryd samt byggmästare Erik Ekelund. Kyrkan invigdes 1767 av biskop Olof Osander. Inre målning utfördes först 1772. Tornets övre delar utformades 1837 av byggmästare Israel Wennerholm i Torpa. Kyrkan är relativt välbevarad och hör till de första i länet som försågs med det omtyckta breda, halvcirkelformade koret.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med lika brett rundat kor i öster, runt torn i väster, sakristia i norr, med sydentré mitt emot. Byggd i sten, spritputsad med slätputsade omfattningar, avfärgad i vitt, sockeln putsad i grått. Taket täckt med svartplåt, lanternin i trä, vitmålad. Förgyllt kors.

EXTERIÖR - Ritning saknas. Det runda tornet förmodas i sina nedre delar vara äldre än kyrkan, ev en fristående murad klockstapel till den föregående träkyrkan, byggd 1559. Tornet förhöjdes 1837 och försågs med öppen lanternin med balustrad. En ritning 1830 beställd från ÖIÄ till nytt fyrkantigt torn användes inte.

INTERIÖR - Kyrkan har genomgått många renoveringar, varvid färghållningen varierats, men det visa kyrkorummet med sitt breda kor och tunnvalv bibehåller de nyklassicistiska huvuddragen. De öppna bänkarna, som 1899 ersatte de slutna, byttes 1889 mot nuvarande. Över altaret i korvalvet och över läktaren har framtagits två målningar tillskrivna målaren Justelius, Eksjö, målade 1772. De var övermålade 1900-28. Eventuellt finns fler målningar i taket. Predikstolen utfördes 1828 av Israel Wennerholm (samma typ som i Karlstorp, enkel med litet ljudtak). Altartavlan, "Korsnedtagningen", målad 1840 av Sven Gustav Lindholm, Kalmar, är placerad i pilasteromfattning. Dessförinnan hade kyrkan kvar äldre inventarier från träkyrkan. Orgel, ursprungligen byggd 1838-40 av Sven Nordström, Norra Solberga. Lackat furugolv, nylagt i koret. Gultonat antikglas i korfönstren, klart i långhusfönstren.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993