Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, RÖ KYRKA 1:1 RÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkan är en typisk medeltida Roslagskyrka av gråsten. Ursprungligen är den byggd som en salskyrka med rakt avslutat kor jämnhögt och jämnbrett med långhuset vilket var en planform som från 1200-talet kom att bli dominerande i flera århundraden. Senare har vapenhus byggts till och kyrkan förlängts med kor i öster. Kyrkan byggdes med sakristia på norrsidan men den nuvarande sakristian uppfördes på 1700-talet. Ursprungskyrkan dateras till slutet av 1200-talet utifrån drag i byggnadssättet såsom murverk med sten i litet format och urprungligen med brett utstrukna fogar, höga gavlar och högt placerade fönstersom kyrkan ursprungligen hade och på formen hos den enkelt profilerade ytterportalen. I slutet av 1400-talet tillkom vapenhuset placerat i sydväst och byggt med valv av tegel. I gavelröstet har vapenhuset vacker tegelornamentik vilket hör samman med att tegelslagningstekniken spred sig i Sverige under senmedeltiden. Ungefär samtidigt som vapenhuset byggdes slogs tegelvalven i långhuset. Tidigare hade kyrkan haft valv av trä eller öppna takstolar. Kyrkans yttertak var ursprungligen högre och spetsigare, på 1700-talet sänktes det betydligt.