Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljungby kn, KÅNNA 15:1 KÅNNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogården har anor från medeltiden och omsättningen på gravvårdarna har varit stor, vilket ger ett
varierat utbud av gravvårdar på kyrkogården. De äldsta gravvårdarna på kyrkogården härrör från 1500-
1600-talet.
På ett flygfoto från 1941 syns det hur kyrkogården såg ut innan utvidgningen åt norr på 1940-talet.
Under tiden för fotot innehöll kyrkogården flest grusgravar. De flesta av dessa har stenomramning och
någon enstaka har häckomgärdning. Någon gravvård med tillhörande gjutjärnsstaket går inte att se.
Kyrkan har vid tillfället för kortet fortfarande sin takryttare vilken senare togs bort och ersattes med en
fristående klockstapel.